zaz pefron powiat strzelno

Dnia 19 września 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu oraz uczniów i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie.

Spotkanie integracyjne rozpoczęło sie w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Przywitał nas Dyrektor Andrzej Sieradzki. Następnie wszyscy udaliśmy się na zwiedzanie Mysiej Wieży oraz podziemii zamku. Kolejnym etapem integracji było spotkanie na Półwyspie Potrzymiech.

Na Półwyspie czekało na uczestników spotkania trochę pracy, ale też trochę przyjemności. Odbyły się trzy prelekcje w tematach:
- Możliwości zatrudnienia w ZAZ w Przyjezierze -Pani Beata Przekwas - Pietrzuszka oraz pracownicy ZAZ,
- Pracy zawodowa - ważnym element w życiu każdego człowieka - Pani Liliana Machura - Liliana Machura, psycholog SOSW,
- Ochrona środowiska naturalnego i gatunków chronionych nadgoplańskiej flory i fauny - pracownicy NPT.

W międzyczasie był również czas na rzeczy przyjemne tj. spacer po Półwyspie, zabawy integracyjne, socjoterapeutyczne. Wszyscy obecni na spotkaniu wspólnie zjedli pyszną grochówkę oraz mieli możliwość upieczenia kiełbaski przy ognisku oraz słodki poczęstunek w postaci ciasta.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Dariusz Kurzawa, który serdecznie pozdrowił wszystkich uczestników oraz życzył im wielu sukcesów w szkole i pracy zawodowej, a także Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak, który wyraził swój podziw i zadowolenie z organizacji spotkania integracyjnego dwóch jednostek Gminy Strzelno.

W tym miejscu należy podziękować pracownikom obu zakładów, a w szczególności koordynatorkom projektu: Pani Krystynie Matuszak z SOSW oraz Justynie Marek z ZAZ. Miejsmy nadzieję, że pierwsze spotkanie zachęci wszystkich do dalszej integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Zdjęcie grupowe Mysia wieża w Kruszwicy Pracownicy kuchni: od lewej Romka, Jola i Ela Dyrektor ZAZ Przyjezierze Pani Beata Przekwas-Pietruszka od lewej Andrzej Sieradzki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, Pani Beata Przekwas-Pietruszka Zdjęcie grupowe
Design by flankerds.com